info@uvo-design.com

Slide
BOCCONI UNIVERSITY

Selia e SDA School of Management është e përbërë nga katër ndërtesa, salla konferencash, klasa mësimi, zona fokusimi dhe zyra. Në brendësi ka nën-ndarje dhe mobilim minimal, funksionale dhe estetike, kjo e mundësuar nga përshtatshmëria e lartë dhe modulariteti i sistemeve të propozuara.
modularity of the proposed systems.

2019
KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA / SANAA
MILAN
ITALY

Add Your Comment